2007/Mar/17

จ๋ำปี๋จ๋ำป๋า ถะหวากาบย้อย มะลิร้อยสร้อย เป๋นมาลัยก๋ร
กราบพระแม่รัก บนตักสมร อันลูกเกยนอน ร้องร่ำออดอ้อน
ลูกดูดดื่มนม แม่ชมปั๋นป้อน กู้เจ๊าแลงตอน แต๊นั้น

เมื่อลูกจักนอน บัวซอนแม่จั๊น ขับกล่อมเพลงหั้น อือจา
ว่าคิ่นหน่อน้อย ม่อยหลับเต๊อะหนา โศรกตุ๊กข์ไดนา อย่ามีหม่นเศร้า
เอามือลูบหัว สายบัวลูกเต้า ปลอบประโลมเอา บ่เว้น

เมื่อยไข้ก๋ายา แม่มาบีบเฟ้น ลูกเหงาแม่เล่น ตวยนาย
บุญคุณแม่ไท้ ยิ่งใหญ่เหลือหลาย เกิ๋นจักบรรยาย พรรณณาได้
สองมือสลอน ยอก๋รตั้งไหว้ ดวงดอกมาลัย ไคว่ครบ

ใจ๋ก๋ายวาจ๋า ปู๋ชานอบนบ เคารพยอดเจ้า มารดา
ความผิดครุ ลหุโทษา ก๋รรมกิริยา ตังมวลเกิดขึ้น
ทำแม่เสียใจ๋ จิตในสะอื้น วอนแม่บุญยืน ปล่อยไว้

ตั๋วบาปละอาย ตังก๋ายนั้นไท้ อันบุตรลูกได้ กระทำ
สองแข้งยันยก จ่าวจ๊กถีบต๋ำ บ่ตันแยงยำ เหตุว่าลูกหน้อย
เขี้ยวขบหัวนม อุดมยอดสร้อย อกแม่เป๋นรอย ข่วนช้ำ

เส้นผมบนหัว ลืมตั๋วล่วงล้ำ เอามือก๋ำมั่น จั๊กมา
แม่ร้องอ่าละ ลูกจ๊ะลูกจ๋า ไปย่ะอั้นนา แม่เจ็บเน้อหล้า
ลูกเล่นตึ๋งตั๋ง เสียงดังปากอ้า สนุกเฮฮา เดือดซ้าว

ก้มกราบขมา บุพพานี้เล้า สาแม่ปิ่นเกล้า อภัย
วจี๋พลาดพลั้ง สลั้งหลงใหล ปากม่อออกไป สติด่วนสั้น
อู้จ๋ากำแรง เสียดแทงจะอั้น เถียงแม่เร็วพลัน ต่ำจ๊า

ก๋รรมแต่วาที ราคีอ่อนล้า อันเป๋นเมฆฝ้า มาบัง
อู้บ่ไพเราะ ม่วนเพราะโสตั๋ง จุหล่ายเสียยัง เรื่องราวเหนือไต้
ลูกหากกลั๋วก๋รรม อธรรมบอดไบ้ ขอแม่ดวงทัย ร่ำงับ

แม้นมโนมัย แควบในใจ๋กั๊บ หากนับตีบตั้น ขุ่นมัว
ลืมใจ๋ยั้งคิด เป๋นพิษติดตั๋ว ปทุมดอกบัว แม่ตรมหมองเศร้า
จิตอกุศล มืดมนงำเข้า หื้อหลงมัวเมา ต่ำก๊อย

มานะทิฏฐี อวดดีด่างพร้อย หันผิดจากถ้อย กองธรรม
แม่สอนสั่งไว้ บ่ใส่จดจ๋ำ ละปล่อยทิ้งกำ ที่แม่บอกสร้าง
บุตรหากลาสา ปัญญากระด้าง เหลือกว่าแนวทาง กล่าวจี๊

ผิดถูกอันได ลูกไหว้แม่นี้ อดซึ่งเสียหนี้ ก๋รรมเวร
เปิกเป๊อะต๋มนั้น น้ำหากพาเป๋น วอนแม่ใจ๋เย็น อภัยหน่อเหน้า
สาธุไหว้วอน ขอพรคุ้มเกล้า มงคลงามเงา เลิศนั้น

มธุวาจ๋า มาต๋าเจื่องจั๊น จักเป๋นบุญกั้น โภยภัย
หื้อลูกหมดตุ๊กข์ อยู่สุขแจ่มใส อันตรายใด บ่มากล๋ายใกล้
คุณแม่เสถียร ดั่งเทียนแสงไต้ ส่องลูกก้าวไป แต๊ตั๊ก

ระนึกพระคุณ แม่หนุนมากนัก แม่รักอุ้มเอื้อ อาทร
กราบตักมารดร สุดต๋อนมอกอี้ เท่านี้สู่กั๋นฟัง ก่อนแลนายเหย

ที่มา ฅนเมือง


edit @ 2007/03/24 23:40:56

Comment

Comment:

Tweet