2006/Apr/24

ขอวัจนัง เก็บคำมาร้อย จะขอกล่าวถ้อย เป๋นอักษรสาส์น
เล่าเรื่องความฮัก เป๋นประสบก๋ารณ์ หื้อเป๋นตำนาน เชิญฟังเน้อเจ้า
โลกอินเตอร์เนต ม่อนได้แวะเข้า ติดต่อไปมา เร็วนัก
ปะสาวคนดี เจ้าจี๋ดอกรัก อู้กับน้องเหน้า คนดี
สาวขอนแก่นนั้น น่าฮักดีหลี อู้จ๋าม่วนดี สุขใจบ่หน้อย
อ้ายคนเขลางค์ หัวใจเป่งป้อย อู้กั๋นถูกคอ แท้ทัก
เซาะหามาเมิน อี่นายน้องฮัก อู้ตวยกั๋นได้ เมินนาน
ส่งเมล์ล่องฟ้า น้องสาวจอมขวัญ ส่งรูปนงคราญ หื้อดูต่างหน้า
เข้าเอ็มเอ็สเอ็น เช้าบ่ายรอถ้า หยังมาม่วนงัน แท้นั้น
อู้เล่นอู้หัว กับตั๋วน้องชั้น ม่วนงันแท้เจ้า คนงาม
แต่งกลอนหวานล้ำ คนอ่านล้นหลาม ต่อปากต่อคำ กับน้องสาวหล้า
เป๋นดีม่วนงัน ในหัวใจ๋ข้า ขอบอกคนดี น้องฮัก
ยามที่น้องงอน อ้ายได้เอิ้นทัก ง้อหาน้องเจ้า เร็วพลัน
ยามอ้ายผิดพลั้ง ขอโทษจอมขวัญ น้องสาวบัวบาน ยกโทษหื้ออ้าย
น้องบ่ม่วนใจ๋ ตั๋วอ้ายก็ได้ ปลอบใจ๋คำญิง น้องฮัก
น้องคนขี้อ้อน อู้จ๋าม่วนนัก ยะหื้อตั๋วอ้าย สำราญ
ถึงอยู่ไกลล้ำ บ่เคยหันกั๋น เหมือนน้องนงคราญ มาอยู่ใกล้ใกล้
ม่วนใจแท้นา ในตั๋วพี่อ้าย ได้รู้จักนาย วันนี้
อ้ายนี้ฮักนาย ขอจ๋ากล่าวชี้ บ่ใช่จะแกล้ง นงคราญ
น้องเอิ้นปากทัก ว่าอ้ายปากหวาน ขอบอกนงคราญ อู้แท้เน้อเจ้า
ปากตรงกับใจ๋ ขอบอกน้องเหน้า บ่จุ๊อี่นาย แท้นั้น
ผ่านไปหนึ่งเดือน อี่นายน้องชั้น มาบอกตั๋วอ้าย คำชาย
น้องบอกอ้ายนั้น หื้อพ่อบุญหลาย รับตั๋วอี่นาย เป็นน้องสาวหล้า
ย้อนว่าคำญิง มีคนรอถ้า อยู่บ้านของนาย แท้ทัก
อ้ายได้ฟังคำ เจ้าจี๋ดอกรัก เจ็บปวดแท้เจ้า ใจ๋ชาย
น้องมีคู่แล้ว จุ๊อ้ายคำผาย อี่น้องทรามวัย บ่กึ๊ดสักหน้อย
อ้ายฮักต๋วนาย แม่หงส์คอสร้อย มาได้เมินวัน แล้วนั้น
มันบ่เป๋นหยัง อี่นายน้องชั้น หัวใจ๋ของอ้าย ชินชา
อกหักครั้งนี้ เสียใจ๋นักหนา ย้อนน้องยุพา เปิ้นมีคู่เฝ้า
ปล่อยหื้อเวลา ผ่านไปเต๊อะเจ้า หื้อมันเยียวยา ใจ๋นี้
ส่วนตั๋วคำชาย บ่หลบหลีกลี้ จะหมั่นแวะเข้า กระดาน
ไผมีความฮัก ขอหื้อสุขสันต์ ใจ๋ชื่นเชยบาน อย่าหื้อโศกเศร้า
บ่โทษอี่นาย แม่หลอมหล่อเบ้า ขอหื้อโชคดี น้องชั้น
หื้อฮักครอบครัว ของนายแท้นั้น ส่วนตั๋วของอ้าย ขอลา
อ้ายบ่าวคนนี้ ตึงบ่ถือสา ขอหื้อกานดา โชคดีเต๊อะเจ้า
ขอจบเรื่องราว ฮักที่โศกเศร้า อวสานลง แค่นี้
ความฮักออนไลน์ ขอจ๋ากล่าวชี้ จบลงแล้วเจ้า เนอนาย
ม่อนขอลาไป สุดป๋ายเพียงนี้ มอกอี้สู่กันฟัง ก่อนแลนายเหย.

Comment

Comment:

Tweet


อู้บ่จ้าง เอ๊ย.. อ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะครับ พยายามอ่านอยู่ แต่มันคงเป็นภาษาที่สวยงามแน่ๆ และน่าจะเป็นภาษาเหนือใช่ไหมครับ
#1 by HyPeR MonKeY At 2006-04-24 23:19,