2005/Nov/29

ยกมือสิบนี้ว....ก่ายกิ้วเกศา....ก้มกราบครูบา....อาจารย์ต๊านเจ้า
ตึงป้อครูพูน....จ่วยหนุนเป็นเก๊า....แป๋งต้อมอู้เล่า....กำค่าวกำเครือ
สืบสานงานศิลป์....แผ่นดินเมืองเหนือ....ใกล้หม๊ดแล้วเน้อ....ปี้เจ้า

ขอใจ้ห้องนี้....เป็นตี่กู่เส้า....มาอู้มาเล่า....จ๋ากั๋น
ต๋ามตี่ได้ฮู้....เล่าสู่ฮ้องขัวญ....เขียนประจำวัน....ตี่หั๋นฮู้ห้อง
เอาม่วนจ่วนแซว....อ้ายแก้วปี้น้อง....ปากั๋นฮ่วมถ้อง....จ้อยซอ

ข้าเจ้าจะมา....แอ่วหายื้อผ๋อ....เขียนค่าวมารอ....ตึงวัน
ต๋ามตี่ได้ฮู้....ได้อู้จ๋ากั๋น....ผู้ใหญ่กำนัน....พระเถรเณรหน้อย
ครูบาอาจารย์....อ้ายหนานปี้น้อย....อีก้อแม้วดอย....ต้อนฮับ

คนเฒ่าคนแก่....ป้อแม่บ่นับ....ป้อฮ้างก็ยับ....เขียนเอา
แม่ฮ้างแม่หม้าย....ผัวต๋ายละเขา....สาวแก่ขี้เมา....บ่าวเฒ่าจ่วยอู้
สาวหน้อยสาวจี๋....ถึงจะมีกู่....เจิญเน่อมาฟู่....ม่วนงัน

สะปะเขียนมา....บ่ว่าหื้อกั๋น....ผิดถูกลองมัน....ก่อนเต๊อะ
ป้อครูพูนเปิ้น....เอิ้นจ่วนแต๊เน๊อะ....คะจั่ยมาเต๊อะ....ปี้น้องคนเมือง
อยู่ไหนกั๋นจา....ต๋ามต่าหล่ายเมือง....เอิ้นฮ้องลองเจิง....กั๋นเจ้า

วันพูกจะมา....ผ๋อหาบ่าวเฒ่า....ป้อครูพูนเข้า....ห้องก่?
จะมาเขียนค่าว....ถ้องบ่าวสาวผ๋อ....ข้าเจ้าจะรอ....ป้อสีดอกสร้อย
เขียนไว้ต๊ะอี้....ยังมีกำถ้อย....ไว้ต่อค่าวจ้อย....ปี้น้องเฮาเน้อ....นายเฮยฯ

Comment

Comment:

Tweet


มว่นแต้เน้อ....
หมู่เฮาจาวเหนือ


..ลุงหนานหยก มาจอยยยยย
#3 by (115.67.46.1) At 2009-04-05 07:01,
#2 by (61.19.65.228) At 2007-07-30 12:01,
ปาษาเหนือเหรอเนี่ย?
#1 by SAILORMOON At 2005-11-29 03:52,