2005/Nov/26

เดิ้กมาม่อยม้อย น้ำย้อยตี๋นก๋อน

เดิ้กมาออนจอน ดาวหมองหม่นฝ้า

เงียบเหงาใจ๋ ไปทุกหย่อมหญ้า วิเวกวังเวง เงียบพัก

มนุษย์ตังหลาย นอนในสำนัก มาดักเงียบปิ้ง เย็นวอย

ลมก่อบ่ปั๊ด สงัดหายสอย แสงเดือนมอย ลอดลายกิ่งก้าน

หันวุยวาย ไฟกมตั้วบ้าน มาหนาวเย็นคิง สะต๊าน

ง่อมงันใจ๋ ดวงทัยเหี่ยวม้าน บ่มีกู้ข้าง นอนปิง

บ่มีกู้ซ้อน ใฝ่อ้อนอาสิง มาหนาวเย็นคิง คนเดียวเดี่ยวดั้น

เปิ้นมีกู้สม เจยจมเฝือฝั้น แต่ตั๋วจายเรา ขาดไร้


edit @ 2005/11/26 01:40:31

Comment

Comment:

Tweet