2005/Nov/21

ดวงดอกไม้ มาลัยเก๋ษร ติ๊ปป๊ะมร กุญจรภู่เผิ้ง
มาติดดม ใจ๋หวั่นไหวเซิ้ง เมื่อสาบกันธา ดอกไม้
กลิ่นมันตึงหอม จะรสมาไซ้ ติดใจ๋อั้น ลืมคืน
เผียบดั่งป้อนก เมาแล้วลืมขืน ขำอยู่แฮมคืน บุบผังกลีบอ้า
ดอกบัวบาน ดอกป้านเจ้าข้า กันเถิงเวลา เหี่ยวม้าน
ป้อยว่าคน บ่ะเป๋นอยู่นั้น หากฮักกั๋นด้วย ใจจริง
ป้อยว่างามล้ำ เหมือนดั่งมนต์สิง ฮักด้วยใจ๋จริง ตึงงามแต้ใบ้
สาวพะเยา เมืองแป้เมืองใต้ หยังมางามไป กู่ทิศ
สาวลำปาง งามสุดจีวิต แผวสาวเจียงฮายซ้ำฮ้าย
ใคร่ได้อี่นาย เอามาซ้อนต้าน มัดตั๋วเจ้า ติดองค์
ใคร่มัดอี้น้อง แม่แก้วแสนโขง ใคร่มัดหน่องลง ติดหัวใจ๋ข้า
บุญมีบ่ะต๋าย ท่าได้ซ้อนผ้า กันว่าจีวา บ่อม้วย
กันว่าจัตต๋า มันบ่อซ้อนซ้วย จ้วยไปเหียอันอา
เผียบดั่งแม่นก เซาะหาปู๋ป๋า มาเลี้ยงลูกยา หื้อตุ้นอิ่มไส้
แล้วบ่อฮู้ตั๋ว ว่าเองจักได้ ต๋ายวำวาย มอดม้วย
ต๋ายด้วยหน้าไม้ ลูกดอกป๋ายโขย หวังได้ร่ำรวย ติดสายสืบส้น
ไปจับใส่ปล๋า ปู่พาลได้ส้น นั่งรอกอย ก่อนและ
จับใส่นก เข้าไปแว่แวะ เลยได้ ควบเจ้าสองอัน
ได้ตึงแม่นก ตกปักหักขำ ตึงปล๋าแถมกำ สนุกม่วนใบ้ สนุกม่วนใบ้
แต่งไปเรื่อยเน้ออออออออ บ่ะถูกบ่ะถิ้มกะขอสูมาโตย... เจ้าเฮ้ย


Comment

Comment:

Tweet