2005/Nov/21

" อกพุทโธ มโนชื่นย้าว หันดอกมะป้าว แซมดอกจุ๋มป๋า
แม่ญิงล้านนา ตึงงามนักหนา อ้ายศรีคำมา ขอจ๋าฟู่ถ้อย
สาวแม่ฮ่องสอน ก็หมดซ้อยล้อย น้องอยู่บนดอย สูงนัก
น้องสาวเชียงราย ก็งามยิ่งนัก งามต๋างามหน้า ผ่อกอย
สาวเมืองพะเยา มาเป๋นดีขอย แม่ศรีบัวลอย งามแท้เน่อเจ้า
สาวเชียงใหม่งาม ชุ่มใจ๋แท้เจ้า คำอู้นงเยาว์ ม่วนนัก
สาวงามลำปาง รักจริงแท้ทัก บ่จุ๊หลอกหื้อ โศกา
น้องสาวลำพูน กับข้าวกับปล๋า จัดแจ๋งแต่งดา ไว้ถ้าเน่อเจ้า
สาวงามเมืองแพร่ ปากหวานแท้เจ้า ตัวอ้ายหลงเมา แท้ทัก
และสาวเมืองน่าน ก็งามจ๊าดนัก ขอจ๋าฟู่อู้ คำญิง
สาวเมืองล้านนา งามแท้งามจริ๋ง พี่อยากแอบอิง ตัวนายน้องเหน้า
แต่ก็จ๋นใจ๋ คำชายแท้เจ้า จะเลือกสาวใด ยากนัก
ก็ขอจบค่าว งามแท้งามนัก พักวางลงเท่าอี้ ก่อนแล..."

Comment

Comment:

Tweet